Rodíme!

(2003)

sound art

first performance

26/7/2003 » Radiokustika, ČRo Vltava

durata » 13′46

Anonymous Family, Sandra Srnková Bergmannová, Ivana Bergmannová, Jakub Srnka, obstetrician team of Mr. Hulvert, Miroslav Srnka

Už mnohokrát se skladatelé inspirovali dechem a tepem – přirozenými, všudypřítomnými, ale krátkými fyziologickými gesty lidského těla. Jediný podobný fyziologický proces, jehož zvuková a hlavně „rytmická“ kvalita se roztahuje na desítky minut až hodiny, je vzácný: porod. Je udivující, jak jeho zvuková forma, jakýsi rytmus ve velkém, odpovídá zákonitostem dobře vybudovaného hudebního tvaru – téměř dokonale se „smršťující“ formě (dokonce přesně v podobě, jak ji definuje francouzská spektrální hudba). Tato trochu cynická myšlenka mě napadla dlouho poté, kdy jsem byl u narození svého syna. Rozhodl jsem se tedy zvukově vymodelovat porod. Ale ne proto, abych udělal zvukový objekt odpovídající nějaké neobvyklé fyziologické formě, nýbrž proto, aby si skrze ni mohl každý připomenout událost, která má sama v sobě neobvyklou sílu. Její účastník se zase jednou na pár minut svého rutinního života naučí vnímat s úžasem výkřik, nahotu, krev nebo pláč. Realizaci umožnila neobvyklá ochota a vstřícnost anonymní rodiny a porodnického týmu MUDr. Hulverta z Ústavu péče o matku a dítě v Praze Podolí.